Ay-konut’ta temel 2021’de atılacak

Efeler’de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla 1997’de Aydın Konut Yapı Kooperatifi'nin (AY-KONUT) kurulmasıyla başlayan 23 yıllık süreçte geri sayım başladı. 2017 yılında kooperatifle anlaşan Yavuzlar İnşaat tarafından yapılan açıklamada, pandemi nedeniyle yaşanan aksaklıklara rağmen gerekli prosedür ve işlemlerin tamamlanmasının ardından en geç 2021 yılının ortalarına doğru temel atılacağı bildirildi.  

+6
Haber albümü için resme tıklayın

Efeler’de Güzelhisar Mahallesi’nde Aydın Torlak mevkii olarak bilinen yaklaşık 50 dönümlük alanda yer alan ve 2017 yılı Ağustos ayında Yavuzlar İnşaat’ın kooperatifle anlaşarak devreye girmesiyle yeniden gündeme gelen proje sahasında yıkım işlemleri tüm hızıyla devam ediyor.  Gelinen süreç dahilinde 120 adet bir ve iki katlı eski ve metruk ev ile 12 adet 4 ve 5 katlı yıkılırken, Yavuzlar İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz tarafından yapılan açıklamada devam eden sürece açıklık getirildi. Kooperatifle 2017 yılında sözleşme yapılmasının ardından gerekli bilgi ve belgeler toplanarak yeni imar uygulamasının devreye sokulduğunu belirten firma yetkilisi Karagöz, yol haritasını belirlediklerini söyleyerek, “Mevcut koşullar içindeki hedefimiz, olağanüstü bir durum yaşanmaz ise 2021 yılının ortalarında temel atmaktır. Temel atmayı hedeflediğimiz 6672 ada 1 parselin mimari uygulama projesi hazır olup, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve benzeri projeleri bitmek üzeredir” dedi.

“3 YIL ÖNCE SÖZLEŞME İMZALANDI”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yavuzlar İnşaat Proje Geliştirme Müdürü Adem Karagöz, “S.S. Aykonut Konut Yapı Kooperatifi, yaklaşık 23 yıl önce Aydın Torlak mevkii olarak bilinen 45.745 m2 lik alanda hak sahiplerinin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilecegi çağdaş, güvenli ve her türlü teknik ve sosyal altyapısı olan birer konut sahibi yapmak üzere kurulmuş bir konut yapı kooperatifidir.  Ne var ki; imar planı sorunları, imar uygulama ve mülkiyet sorunları gibi çeşitli sorunlar ve yaşanan mahkeme süreçleri nedeniyle kooperatif amacını uzunca bir süre gerekleştirememiştir. Kooperatif Yönetimi mevcut durum ve koşullar çerçevesinde sahibi oldukları hisseler için kat karşılığı sözleşme yapmak üzere çeşitli firmalarla görüşmeler yaparak kooperatif menfaatlerine uygun yüklenici arayışına girmiştir. Bu çalışmaların sonucunda; Söke merkezli “Yavuzlar İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.” ile 11.08.2017 tarih 20055 yevmiye nolu kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamışlardır” diye konuştu.

“18 APARTMANDA OTURULMAYA DEVAM EDİLİYOR”

Sahada halihazırda oturulmakta olan 18 apartmanın bulunduğunun tespit edildiği bilgisini paylaşarak mevcut imar planı üzerinden açıklamalar yapan Karagöz, “Şirketimiz sözleşme imzalanmasını müteakip, sahip olduğu verilere ek olarak kooperatifin durumu ile ilgili gerek kooperatif yönetiminden gerekse resmi kamu kurum ve kuruluşlarından veri ve belge toplama çalışması yapmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde söz konusu proje sahasında iki grup hak sahiplerinin olduğu; birinci grupta; taşınmazlarını kooperatif ile kat karşılığı sözleşme yada para karşılığında anlaşarak tapularını devredenler, ikinci grupta ise tapuları elinde bulunan devredememiş olanların bulunmakta olduğu görülmüştür. İmar planı ile ilgili olarak, yaşanan mahkeme süreci sonun da kesinleşmiş imar planı olduğu, ancak daha önce iki defa imar kanunun 18.maddesine göre imar uygulama işlemleri yapılmış sonrasında mahkeme iptali neticesinde yeni bir imar uygulama dosyası hazırlandığı görülmüştür. Sahadaki duruma bakıldığında 238 adet parsel içerisinde çoğunluğu Kooperatife ait bir ve iki katlı metruk ve harap, bir kısmıysa ahır ve barınak olarak kullanılan bir kısmında ise hak sahibi olmadığı halde fuzuli işgalci olarak oturanların bulunduğu yaklaşık 120 ev ve 45 katlı ekonomik ömrünü doldurmuş ancak oturulmakta olan 18 apartman bulunduğu tespit edilmiştir” dedi.

“YOL HARİTASI HAZIR”

Şirket olarak sorunların çözümü için mevcut duruma göre bir yol haritası belirlediklerini söyleyen Karagöz, “Şirketimiz; 1-İmar uygulama sürecini en iyi şekil de takip ederek Harita Ofisi ile birlikte Belediye, Kadastro Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü nezdinde işin sonuçlandırılmasını, 2-İmar uygulama sonrası ortaya çıkan duruma göre yeni tapuların çıkartılması, yeni parsellerin aplikasyon krokisi, imar durumu, kot krokisi, plankote vb. resmi evrakların çıkartılmasını, 3-Bu belgeler doğrultusunda nihai proje çalışmalarının başlatılmasını, 4- İmar uygulama işlemleri yürütülürken proje alanında bulunan mülkiyeti kooperatife ait metruk ve harap evlerin yıkılması enkazının sahadan taşınmasını, proje sahasının etrafının tel çit ile emniyete alınmasını, 5-Çalışmaların en iyi şekilde yürütülebilmesi için idari ve satış ofisi yapımını, 6-Sahadaki mevcut binalarla ilgili 6306 sayılı yasa kapsamında kentsel dönüşüm işlemlerinin başlatılmasını, 7-En önemlisi ise mülkiyet sorunlarının çözümünü ivedilikle ve eşzamanlı yürütmek üzere planlamasını yapmıştır” dedi.

“MEVCUT SORUNLARIN 485’İ AŞILDI”

Kooperatif ile Şirketimiz arasında sözleşme imzalanmasının ardından, her iki gruba mensup taşınmaz maliklerinin umutlarınının tazelendiğini ve beklentilerini üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Karagöz, “Muayyen zamanlarda durumu kamuoyu ile paylaşmamıza ve her işlemi açık ve şeffaf bir şekilde anlatmamıza rağmen aşılması gereken sorunlara yeteri kadar vakıf olmadan kısa süre içinde inşaatlara başlanacağı beklentisine girilmiştir. Sözleşmenin gereği ve doğal sonucu da budur zaten. Elbette şirketimizde olabildiğince ve en kısa zamanda inşaatlara başlamayı hedeflemiştir. Ancak yukarıda saydığımız iş ve işlemlerin her biri başlı başına mesai ve zaman isteyen meşakkatli işlerdir. Kooperatifin amacına ulaşmasında ki en önemli engel de yıllarca biriken bu sorunlar olmuştur. Şirketimiz doğru bir planlama ve ciddi bir çalışmayla bu sorunların aşılacağına inanmış ve başarmak için yola çıkmıştır. Bu inanç ve çalışmayla mevcut sorunların 485’ini aşmıştır. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde geldiğimiz noktayı çokta detaya girmeden özetlemek gerekirse; Sözleşme yapılmasını müteakip gerekli bilgi ve belgeler toplanmış, yeni imar uygulaması devreye sokulmuştur. Bu kadar büyük ve karmaşık bir alanda yapılan imar uygulamasının Kadastro Müdürlüğü, Belediye ve harita ofisi nezdindeki işlemler, dosya kontrolleri,saha kontrolleri bir senede sonuçlandırılmış olup, yeni tapuların çıkarılması için dosyalar Tapu Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Tapu tescil süreci de altı, yedi ay kadar sürmüş ve netice de imar Planına uygun bir şekilde saha 4 parsel olarak tescil edilmiştir. Tapu Müdürlüğünce işlemleri bitirildikten sonra 4 adet yeni tapularımız alınmıştır” dedi.

“HEDEFİMİZ 2021 YILININ ORTALARINDA TEMEL ATMAKTIR”

Yeni İmar uygulama parsellerine ilişkin imar durumu, aplikasyon krokisi, kot krokisi ve bazı belgelerin de çıkarılarak proje ofisine intikal ettirildiğini söyleyen Karagöz, “Bu süreçle birlikte, bir yandan sahada 120 adet bir ve iki katlı eski ve metruk ev ile 12 adet 4 ve 5 katlı bina yıkılmıştır. EK Halen sahada kentsel dönüşüm işlemleri devem eden ve yıkılacak olan 6 adet apartman 2 adet tek katlı ev mevcuttur. Yol haritamıza göre 2020 yılının kasım, aralık ayı itibariyle temel atmayı hedeflemiş durumdayken geçen Mart ayında ortaya çıkan pandemi nedeniyle 15 Hazirana kadar resmi daireler nezdinde ki işlemlerimiz yürütülememiştir. Halen de muayyen zamanlarda kamu kurum ve kuruluşlarında görülen vakalar nedeniyle işlerimiz olması gerekenden çok daha yavaş ilerlemektedir. Mevcut koşullar içindeki hedefimiz, olağanüstü bir durum yaşanmaz ise 2021 yılının ortalarında temel atmaktır. Temel atmayı hedeflediğimiz 6672 ada 1 parselin mimari uygulama projesi hazır olup, statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve benzeri projeleri bitmek üzeredir. Ayrıca diğer parsellerinde Avan projeleri hazır olup, sırasıyla uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilecektir” diye konuştu.

“EKSİK BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

İşin en sıkıntılı ve zorlu tarafı olan mülkiyet sorununun süreci uzatan en önemli faktör olduğunu da belirten Karagöz, “Zira 23 yıllık süre içinde vefaat eden tapu sahiplerinin geride bıraktığı varislerin çok olması değişik illerde ikamet etmeleri, bunların bazılarının kendi aralarında husumet olması ki bunların büyük çoğunluğu ne mirasçılık belgesi çıkarmış, ne tapu intikali yaptırmış, bazıları ise sahip oldukları hisseden habersiz böylesine trajikomik sorunları aşmak elbette kolay olmadı. Şirketimiz tapusu kendinde olan maliklerin bir kısmı ile kat karşılığı sözleşme yaparak, bir kısmını satın alarak, diğer bir kısmını ise kentsel dönüşüm yoluyla mülkiyet sorununu çözmektedir. Şu an Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 6672 ada 1 parselde kooperatif haricinde ki hisselerin satışı beklenmektedir... Sırasıyla diğer parsellerinde mülkiyet sorununu çözerek ardı ardına inşaata başlamayı planlamaktayız. Bunca çaba, emek ve yapılan harcamalardan sonra, projeden vazgeçilmesi asla söz konusu değildir. Yalan, yanlış ve eksik bilgilere itibar edilmemesi en büyük temennimizdir. Biz bu konuda dün olduğu gibi bu günde işimizin başında var gücümüzle projenin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Başaracağımızdan da kuşkumuz yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

08 Ara 2020 - 18:49 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Aydın Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Aydın hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Aydın editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Aydın değil haberi geçen ajanstır.Aydın markaları

Gazete Aydın, Aydın'la özdeşleşen markaları ağırlıyor

+90 (552) 256 19 23
Reklam bilgi


Anket Hükümet tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini ve bu konudaki hassasiyetini yeterli buluyor musunuz?