AK Partili Yavuz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 bütçesini değerlendirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi, Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesini değerlendirdi. Bakanlığın çiftçi ve üreticilere verdiği destekleri de aktaran Yavuz, “Tarım orman sektörü, Cumhuriyet tarihi rekorlarının kırıldığı bir sektör haline gelmiştir” dedi.

Gazete Aydın
Gazete Aydın Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

AK Partili Metin Yavuz yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin ekonomisi ve sosyal yapısında en önemli sektörlerin başında gelen tarım ve ormancılık, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimiz sayesinde daha etkin ve kararlı politikalar uygulayan Tarım ve Orman Bakanlığımızın sayesinde ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör olmaya devam etmektedir.

Türkiye, sektörde 2003 yılından bu yana son 17 yılın 14’ünde büyüme göstererek, bugün önemli birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştır.

Bakınız,

• Tarım sektörümüz 2019 yılını %3,7 büyüme ile tamamlamıştır.

• 2020 yılı birinci çeyrekte %2,1, ikinci çeyrekte %4,3, üçüncü çeyrekte %6,2 büyüme göstermiştir.

Türkiye tarım sektörü Dünya Bankası verilerine göre 2003-2019 döneminde ortalama %2,8’lik büyüme ile Birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştır.

2002-2019 döneminde;

• Bitkisel Üretim Değeri %506 artışla 32,3 Milyar TL’den 195,8 Milyar TL’ye

• Hayvansal Üretim Değeri %1.202 artışla 19,9 Milyar TL’den 259,2 Milyar TL’ye

• Toplam Tarımsal Üretim Değeri %774 artışla 52,1 Milyar TL’den 455 Milyar TL’ye yükselmiştir.

Tarım sektörü GSYH’si son 17 yılda 36,9 Milyar TL’den 277,5 Milyar TL’ye yükselerek toplam GSYH’ye %6,4 katkı sağlamıştır. 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 artış göstermiş ve 248,5 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

2002-2019 dönemi GSYH’de %652 artış göstererek Milli Gelire Katkımız ile Avrupa’nın En Büyük Tarımsal Gücü Olduk.

TÜRKİYE, TARIMDA NET İHRACATÇI BİR ÜLKEDİR

2019 yılında;

• 193 ülkeye, 1.827 çeşit tarımsal ürün ihraç edildi.

• 18 Milyar Dolar ihracat, 12,7 Milyar Dolar ithalat yapıldı.

• Dış ticaret fazlası ise 5,3 Milyar Dolar olmuştur. 2020 yılı ilk 9 ayında ise Covid-19 salgınına rağmen 13,3 Milyar Dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yapılmıştır.

Hayvansal ürün ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık Canlı hayvan, hayvansal ürün ve su ürünleri ihracatımız 9,5 kat arttı.

2002 yılında canlı hayvan ve hayvansal ürün İhracatımız 246,4 Milyon dolar, İthalatımız 98,6 Milyon dolar iken 2019 yılında ihracatımızı 2 Milyar 345 Milyon dolar seviyesine çıkarırken İthalat oranını 1 Milyar 82 milyon dolar seviyesinde tutmayı başardık. İhracat ve ithalat arasında dengelere baktığımızda 2002 yılında denge rakamı 147,8 milyon dolar iken 2019 da 1 Milyar 263 milyon dolar seviyesindedir.

2020 yılına baktığımızda ise Ocak – Eylül ayları içerisinde ihracatımız 1 Milyar 604 milyon dolar iken ithalatımız ise sadece 487,7 milyon dolar aradaki denge 1 Milyar 116 milyon dolardır.

Su Ürünleri Dış Ticareti

• Su ürünleri ihracatımız son 18 yılda yaklaşık % 645 oranında artarak 27 bin tondan 200 bin tona yükselmiştir.

• İhracat değeri ise 2002 yılına göre %961 artış göstermiş ve 1.026 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

• İhracatımızın %57,5 Avrupa Birliği (Birleşik Krallık dahil) ülkelerine olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 82 ülkeye balık ihracatı gerçekleştirilmiştir.

• İhracatımızın yaklaşık %75’ini sağlık ve kalite ödülleri alan balık çiftliklerimizde üretilen balıklarımız oluşturmaktadır.

Orman Ürünleri Dış Ticareti

Ülkemizin orman ürünleri ithalatı 2001 yılında 168 milyon Dolar iken, 2018 yılında bu değer % 492 artışla 827 milyon Dolara yükselmiştir. Orman ürünleri ihracatı ise, 2001 yılında 109 milyon Dolar düzeyinde iken, 2018 yılında %757 artışla bu değer 826 milyon Dolar düzeyine yükselmiştir. 2001-2019 döneminde ürün grupları ihracatımız içerisinde en fazla büyüme oranına sahip ürünler lif ve yonga levha olmuştur.

Bakınız yine ahşap ürünlerle ilgili ilk kez 2018 yılında ihracat ithalat dengesi sağlanmış olup, 2019 yılında 885 milyon ihracata karşılık, 406 milyon Dolar ithalat yapılarak ilk kez bu sektörde cari fazla verilmiştir. 2019 yılı odun dışı orman ürünleri ihracatımız 1,1 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş, 2020 yılsonuna kadar 1,3 milyon dolar olması beklenmektedir.

Bitkisel Üretim Destekleri

• Çiftçilerimizin en önemli girdisi olan mazot ve gübre desteklemelerine devam edilmektedir. • Mazot maliyetinin %50’si desteklenmektedir. Mevcut gübre desteklerine ilaveten tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması için 2019 üretim yılında organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize 10 TL/da destekleme uygulaması başlatılmıştır.

• Toprak analizi destekleme ödemelerine, yetkilendirilmiş toprak analizi laboratuvarları üzerinden ödenmeye devam edilmektedir.

• Çiftçilerimize üretim maliyetleri ile iç ve dış fiyatlar dikkate alınarak fark ödemesi desteği verilmektedir. Fark ödemesi desteği, buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik, dane mısır, tritikale, kuru fasulye, nohut, mercimek, yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, aspir, kolza, yaş çay, zeytinyağı ve dane zeytin olmak üzere toplam 18 üründe uygulanmaktadır.

• Arz ve talep durumu ile üretici maliyetleri dikkate alınarak kütlü pamuk ve yağlık ayçiçeğine yapılan fark ödemesi desteklerinde artış söz konusudur. Kütlü pamuk fark ödemesi desteği %37,5 artışla kg başına 110 Kuruş, yağlık ayçiçeği fark ödemesi desteği % 25 artışla kg başına 50 Kuruşa çıkarılmıştır.

• Birim alandan elde edilen verimi ve üretimde kaliteyi artırmak üzere sertifikalı tohumluk kullanım desteklerine devam edilmektedir. Ayrıca 2020 yılında, tohumculuk sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak üzere sertifikalı tohumluk (tohum ve fidan) üretim desteği uygulaması yürütülmüştür.

• Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması için organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerimize 10 TL/da ile 150 TL/da arasında değişen Hayvancılık desteklerine yönelik yeni düzenlemeleri

• Besilik erkek sığır desteklemesinde performansa dayalı destekleme modeline geçilmiştir, karkas veriminde belirlenen performans hedeflerini yakalayan hayvanlara destekleme ödenmektedir.

• Büyükbaş hayvancılıkta döl verimliliğinin artırılması çalışmaları kapsamında Bakanlığımız başta yetiştiricilerimiz olmak üzere 100 binin üzerinde kişiye eğitim vermiştir. Ayrıca buzağı desteğinde verimlilik esaslı modele geçilerek döl verimliliği şartları uygulanmaya başlanmıştır. Bu sayede 2019 yılında mevcut hayvan varlığı ile ilave 250 bin baş buzağı elde edilerek sürüye katılmıştır.

• Küçük aile işletmelerinin düve alımlarının desteklenmesi amacıyla, 41 ilde 20-50 baş hayvana %30 hibe uygulanan düve alım desteklemesi, 81 ilde 1-10 baş hayvanda %40 hibe ile uygulanmaya başlandı.

• Sürü büyütme ve yenileme desteği kapsamında ilk defa bir önceki yılın anaç vasfı kazanmış dişi kuzularına ilave 100 TL destek ödenmeye başlandı.

• Koyun ve keçilerde verimin arttırılması ve damızlık ihtiyacının karşılanması için, ıslah amaçlı verim kayıtlarının tutulmasına yönelik uygulamalar hayvancılık desteklemeleri kapsamına alınmıştır. 2020 yılında kayıtlar tutulmaya başlanmıştır.

• Suni tohumlamadan doğan, Manda Islah Sistemine (MIS) kayıtlı malaklara ilave 250 TL destek verilecektir.

Su ürünlerine yönelik desteklerde yeni düzenlemeler Su ürünleri yetiştiriciliği

2003 yılında İLK KEZ destek kapsamına alınmıştır. Bugüne kadar 1,350 Milyar TL destek ödenmiştir.

• Alabalık, yeni türler, midye, kapalı sistemde su ürünleri yetiştiriciliği ve kilogram üstü alabalık desteklemelerine devam edilmekte olup, Sazan Balığı ve Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği de destekleme kapsamına alınmıştır.

• Alabalık kuluçkahane işletmelerinin hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulumlarını ve biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek için belli hastalıklardan ari kuluçkahanelerde bulunan damızlık alabalıklara adet başına 60 TL destekleme ödemesi destekleme kapsamına alınmıştır.

• Su ürünleri ihracatının ve tüketiminin bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinde olumsuz etkilenmesi nedeniyle üreticilerimizin mağdur olmasını engellemek amacıyla, ürünlerini Bakanlığımızdan onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde işlenmek suretiyle dondurulmuş/ soğutulmuş olarak paketlenerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere faturalı olarak satan üreticilerimiz destekleme kapsamına alınacaktır.

• Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması” programı kapsamında 2017 yılında 7 milyon TL, 2018 yılında 8,2 milyon TL ve 2019 yılında 12,8 milyon TL olmak üzere toplam 28 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Toplam Tarımsal Destekler

Tarımsal destekler, verimlik ve kaliteyi artıracak şekilde çeşitlendirilmiş, aynı zamanda kırsal kalkınmayı ve sektörde sürdürülebilir gelişmeyi sağlayan etkin bir yapıya kavuşturulmuştur. Tarım sektörüne sağlanan nakit destek miktarı her geçen yıl artırılmıştır. • 2002 yılında 1,8 Milyar TL olan tarımsal destek miktarı,

• 2019 yılında 17,2 Milyar TL’ye (İlave ödeneklerle birlikte) • 2020 yılında %28 artışla 22 Milyar TL’ye yükseltilmiştir. Genel Bütçeden ayrılan pay çerçevesinde 2003-2020 Kasım döneminde toplam 153 Milyar TL hibe destek ödenmiştir.

2020 Kasım ayı itibariyle 18,4 Milyar TL destek ödenmiş olup, ödemeler devam etmektedir. 2020 yılsonu itibariyle son 18 yılda çiftçilerimize toplam 157 Milyar TL nakit hibe destek sağlanmış olacaktır. 2021 yılında ise üreticilerimize yaklaşık 22 Milyar TL tarımsal destek sağlanması planlanmaktadır. Bir milyar lira İlave yedek ödenekle birlikte üreticilerimize 23 Milyar TL destek vermiş olacağız.

Mazot, kimyevi gübre, katı organik-organomineral gübre, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, fındık üreticilerine yönelik destekler ile 5 dekar ve altındaki küçük aile işletmelerine yönelik Alan Bazlı Destek Ödemeleri kapsamında;

• 2002 yılında 1,6 Milyar TL,

• 2019 yılında 4,2 Milyar TL,

• 2003-2020 (Kasım ayı sonu) döneminde toplam 46,2 Milyar TL,

• 2020 yılında Kasım ayı sonu itibariyle toplam 4,6 Milyar TL destek ödenmiştir.

• 3,6 Milyar TL mazot gübre desteği,

• 4,9 milyon TL toprak analiz desteği,

• 858 milyon TL fındıkta alan bazlı gelir desteği,

• 11,7 milyon TL 5 dekar ve altındaki küçük aile işletmesi desteği

• 65,6 milyon TL İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım desteği

• 18,7 milyon TL Katı Organik-Organomineral Gübre desteği

• 1,5 milyon TL zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği ödemesi yapılmıştır.

Fark ödemesi desteği kapsamında;

• 2002 yılında 186 milyon TL,

• 2019 yılında 4,6 Milyar TL,

• 2020 yılında ise Kasım ayı sonu itibariyle 5,1 Milyar TL destek ödenmiştir. 2003-2020 döneminde ( Kasım ayı sonu) toplam 43,8 Milyar TL prim desteği ödenmiştir.

“Havza Bazlı Destekleme Modeli” ile 2002’de 5 olan ürün prim destek sayısı bugün 18’e çıkarıldı.

2016 üretim yılında başlanarak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan, açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtritıbbi - aromatik bitki yetiştiriciliği yapan (fındık ve çay üretimi hariç) küçük aile işletmelerine dekara 100 TL olmak üzere küçük aile işletmesi desteği ödenmektedir.

Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında;

2020 yılında, 74 ilde, 36.743 işletmeye, 116.786 dekar alan için 11,7 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği Ülkemizde uygulamalarına ilk defa 2019 yılında başlanılan dane zeytin fark ödemesi desteği; ÇKS’ye kayıtlı zeytinliklerde, üreterek işlenmemiş olarak satışını gerçekleştiren üreticilere 0,15TL/Kg üzerinden ödenmektedir. Destekleme kapsamında 8.096 üreticiye 75.775 ton zeytin üretimi için 11,3 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Hayvancılık Desteklerine baktığımızda,

Hayvansal üretimini artırmaya yönelik son 18 yılda destekleri çeşitlendirilmiş ve miktarı artırılmıştır.

Bu kapsamda;

• 2002 yılında 83 milyon TL,

• 2019 yılında 5 Milyar TL,

• 2020 yılında ise Kasım ayı sonu itibariyle 5,7 Milyar TL ödeme yapılmıştır.

2003-2020 döneminde Kasım ayı sonu itibariyle toplam 40,7 Milyar TL hayvancılık desteği ödenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde, sonuca odaklı bütüncül yaklaşım ve uygulamaları ile tarım orman sektörünü Cumhuriyet tarihimizde rekorların kırıldığı bir sektör haline getiren Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2021 yılı bütçesinin, milletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyor, her zaman üreticilerimizin yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum.

15 Ara 2020 - 22:01 - Siyaset

Muhabir Gazete Aydın


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete Aydın Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete Aydın hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete Aydın editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete Aydın değil haberi geçen ajanstır.Aydın markaları

Gazete Aydın, Aydın'la özdeşleşen markaları ağırlıyor

+90 (552) 256 19 23
Reklam bilgi


Anket Hükümet tarafından alınan koronavirüs tedbirlerini ve bu konudaki hassasiyetini yeterli buluyor musunuz?